2020-02-03

EU-bidrag för verksamheten

Tack vare bidrag från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har vi kunnat investera i nya tryckerimaskiner. Syftet med denna investeringen är att förbättra kvaliteten på våra produkter. Resultatet har blivit att vi får mindre spill och påverkar därmed inte miljön i samma utsträckning.